موسسه تند خوانی نصرت

دوره عادی تندخوانی نصرت 1400

درباره دوره 5+1

A99 کد گروه
دوره 5+1 نام کلاس
تندخوانی موضوع اصلی کلاس
استاد جهان پور استاد اول
6 تعداد جلسات
60 زمان هر جلسه
300 زمان کل جلسات کلاسها
4700000 شهریه دوره
روزی سه تا بیست دقیقه تمرین روزانه در منزل
کلاس تندخوانی گروه دانش پذیران
حجم کمتر و تمرین بیشتر مزیت شرکت در دوره

درباره این تخفیف

هر چند که هزینه های موسسه برای سال 1400 دو تا سه برابر شده است و بالتبع بایستی هزینه های دوره ها نیز افزایش پیدا کند اما تصمیم گرفتیم که با توجه به وضعیت فعلی که کرونا برای همه ایجاد کرده است نه تنها افزایش قیمت نداشته باشیم، بلکه 20 درصد تخفیف تا پایان تیر ماه برای کلاسهای حضوری و عادی تندخوانی در نظر بگیریم.

1400/01/02 زمان شروع تخفیف
1400/04/02 زمان پایان تخفیف
قابل استفاده برای
12 چه تعداد برگ تخفیف
1 چند نفر استفاده کرده اند


این کلاس را با کلاسهای مشابه مقایسه کنید ورود به پنل کاربری
راهنمای تصویری

تیزر دوره کامل تندخوانی

تندخوانی نصرت را با استاد جهانپور تمام کنید

ثبت نام در این کلاس
نام کامل
کد ملی
تلفن تماس