دوره تندخوانی نصرت مرداد 1399

درباره دوره کامل تندخوانی

A99 کد گروه
دوره کامل تندخوانی نام کلاس
تندخوانی موضوع اصلی کلاس
استاد جهان پور استاد اول
5 تعداد جلسات
60 زمان هر جلسه
300 زمان کل جلسات کلاسها
2700000 شهریه دوره
روزی ده دقیقه تمرین روزانه در منزل
کلاس تندخوانی گروه دانش پذیران
حجم کمتر و تمرین بیشتر مزیت شرکت در دوره

درباره این تخفیف

سال تحصیلی 99 را آغاز کنید ولی نه مانند سال قبل. طوری که کتاب را سریعتر بخوانید، زودتر تمام کنید، تمرکز بیشتری داشته باشید، کتابهای غیر درسی بیشتری بخوانید، از مطالعه خیلی خیلی بیشتر از اینستاگرام لذت ببرید. یک سرو گردن بالاتر از باقی اطرافیانتان باشید

1399/04/02 زمان شروع تخفیف
1399/04/02 زمان پایان تخفیف
قابل استفاده برای
12 چه تعداد برگ تخفیف
1 چند نفر استفاده کرده اند


این کلاس را با کلاسهای مشابه مقایسه کنید ورود به پنل کاربری
راهنمای تصویری

تیزر دوره کامل تندخوانی

تندخوانی نصرت را با استاد جهانپور تمام کنید

ثبت نام در این کلاس
نام کامل
کد ملی
تلفن تماسC 2020 Yad-roye-yar institute