موسسه تند خوانی نصرت

شروع دوره های خرداد 1399

درباره دوره کامل تندخوانی

A99 کد گروه
دوره کامل تندخوانی نام کلاس
تندخوانی موضوع اصلی کلاس
استاد جهان پور استاد اول
5 تعداد جلسات
60 زمان هر جلسه
300 زمان کل جلسات کلاسها
1270000 شهریه دوره
روزی ده دقیقه تمرین روزانه در منزل
کلاس تندخوانی گروه دانش پذیران
حجم کمتر و تمرین بیشتر مزیت شرکت در دوره

درباره این تخفیف

دوره های خرداد 1399 از هفته اول خرداد طبق برنامه آغاز میشوند. کسانی که مایلند در یکی ازین کلاسها شرکت کنند می توانند با دفتر موسسه تماس حاصل نمایند. تفاوتها و تخفیفهایی که ببرای خرداد نودو نه در نظر گرفته ایم این است که به خاطر کرونا کلاسها یک نفره برگزار میشوند و همه کلاسهای گروهی یا نیمه خصوصی، ب اهمان هزینه معمولی به صورت یک نفره یا تلفنی برگزار میگردند

1399/02/19 زمان شروع تخفیف
1399/03/30 زمان پایان تخفیف
همه کلاسها قابل استفاده برای
5 چه تعداد برگ تخفیف
0 چند نفر استفاده کرده اند


این کلاس را با کلاسهای مشابه مقایسه کنید ورود به پنل کاربری
راهنمای تصویری

تیزر دوره کامل تندخوانی

تندخوانی نصرت را با استاد جهانپور تمام کنید

ثبت نام در این کلاس
نام کامل
کد ملی
تلفن تماسC 2020 Yad-roye-yar institute