موسسه تند خوانی نصرت

آخرین دوره تندخوانی 1398

درباره کلاس تندخوانی شش جلسه ای

A7 کد گروه
کلاس تندخوانی شش جلسه ای نام کلاس
تند خوانی موضوع اصلی کلاس
استاد جهان پور استاد اول
6 تعداد جلسات
60 زمان هر جلسه
5:30:00 زمان کل جلسات کلاسها
1250 شهریه دوره
روزی یک ساعت و نیم تمرین روزانه در منزل
تهران: دانش آموزان، دانشجویان و بزرگسالان گروه دانش پذیران
زمان بیشتر برای تمرین مزیت شرکت در دوره

درباره این تخفیف

سال 1399 را با یک ویژگی جدید در خود آغاز کنید

1398/11/18 زمان شروع تخفیف
1398/11/18 زمان پایان تخفیف
2 قابل استفاده برای
2 چه تعداد برگ تخفیف
2 چند نفر استفاده کرده اند


این کلاس را با کلاسهای مشابه مقایسه کنید انتخاب ساعت کلاس ورود به پنل کاربری
ثبت نام در این کلاس
نام کامل
کد ملی
تلفن تماسC 2020 Yad-roye-yar institute