موسسه تند خوانی نصرت

یک کلاس تخفیف دار

درباره کلاس تندخوانی شش جلسه ای

A7 کد گروه
کلاس تندخوانی شش جلسه ای نام کلاس
سریع خوانی موضوع اصلی کلاس
استاد جهان پور استاد اول
6 تعداد جلسات
60 زمان هر جلسه
5:30:00 زمان کل جلسات کلاسها
910 شهریه دوره
روزی ده دقیقه تمرین روزانه در منزل
تهران: دانش آموزان، دانشجویان و بزرگسالان گروه دانش پذیران
زمان بیشتر برای تمرین مزیت شرکت در دوره

درباره این تخفیف

یک کلاس تخفیف دار برای همین هفته طراحی کرده ایم که می توانید در ان ثبت نام نموده و از یک تخفیف خوب استفاده کنید. این کلاس هیچ فرقی با کلاسهای عادی و رایج موسسه ندارد و صرفا برای جذابیت بیشتر برگزاری برنامه ها طراحی شده است

1398/04/02 زمان شروع تخفیف
1398/05/02 زمان پایان تخفیف
همه دانش پذیران قابل استفاده برای
4 چه تعداد برگ تخفیف
1 چند نفر استفاده کرده اند


این کلاس را با کلاسهای مشابه مقایسه کنید انتخاب ساعت کلاس ورود به پنل کاربری
ثبت نام در این کلاس
نام کامل
کد ملی
تلفن تماسC 2017 Yad-roye-yar institute