موسسه تند خوانی نصرت

آرشیو تیزرها

تیزر راهنمایی تندخوانی مجازی

در این فیلم میتوانید با نحوه استفاده از سامانه تندخوانی مجازی آشنا شوید

تیزر راهنمایی پنل کاربری

روش ثبت نام و استاده از پنل کاربری برای انتخاب کلاس و ثبت نام

تیزر کلاس تندخوانی ویژه تابستان 98 با کد A7

برنامه ویژه کلاسهای حضوری تندخوانی نصرت

تیزر اهمیت تندخوانی

اهمیت تندخوانی نصرت

تیزر شهریه کلاسها

تیزر درباره شهریه کلاسهای تندخوانی نصرت تابستان 97

تیزر نتیجه شرکت در یک دوره تندخوانی نصرت

آنچه ما به دنبال آن هستیم و انچه شما به آن خواهید رسید - ضمانت

تیزر کلاسهای شهرستانها

تیزر برنامه کلاسهای حضوری تندخوانی نصرت در شهرستانها

تیزر کلاس تندخوانی کودکان

درباره تعداد جلسات و هزینه کلاسهای تندخوانی کودکان

تیزر کلاس تندنویسی کودکان

درباره تعداد جلسات وهزینه کلاسهای تندنویسی کودکان

تیزر کلاسهای تندخوانی مجازی

تیزر درباره تعداد جلسات و هزینه کلاسهای مجازی تندخوانی نصرت

تیزر کلاس حضوری شهرستانها

درباره کلاسهای حضوری شهرستانها

تیزر کلاس ترکیبی تندخوانی

درباره تعداد جلسات و هزینه کلاسهای ترکیبی تندخوانی

کتاب صوتی تندخوانی کنترل حرکت چشم

بازخوانی قسمتی از کتاب مرجع جامع تندخوانی نوشته تونی بوزان

تیزر کلاس تندخوانی همدان

اطلاعات بیشتر در وله مربوط به کلاس تندخوانی همدان

آرشیو بروشورها

بروشور برنامه کلاسها

بروشور برنامه زمانبندی شده کلاسهای تابستان

بروشور کلاسهای غیر حضوری

جهت مطالعه بیشتر در مورد کلاسهای غیر حضوری موسسه نصرت

بروشور کلاسهای دانش آموزان

برنامه کلاسهای حضوری دانش آموزان مقطع ابتدایی

بروشور کلاسهای حضوری تندخوانی

انواع کلاسهای حضوری تندخوانی برای بزرگسالان

جدول تخفیفات کلاسهای تندخوانی

تندخوانی نصرت، کلاس تندخوانی تخفیف دار، اعتبار تا اخر تابستان 1398C 2017 Yad-roye-yar institute