موسسه تند خوانی نصرت


تخفیف ویژه کلاسهای دیماه

انتخاب ساعت کلاس

شما هر هفته یک جلسه کلاس دارید و انتخاب روز و ساعت کلاس با شماست


ساعت آخر ساعت سوم ساعت دوم ساعت صبح روزهای
18:30 - 20 17-19 15-17 10-12 شنبه
18:30 - 20 17-19 15-17 10-12 یک شنبه
- - - - دوشنبه-سه شنبه
18:30 - 20 17-19 15-17 10-12 چهار شنبه
- 14-16 12-14 10-12 پنج شنبه
- 14-16 12-14 10-12 جمعه

توضیحات

انتخاب ساعت کلاس با شماست ولی بعد از ثبت نام قطعی و شروع کلاس امکان جابجایی ساعت کلاس وجود ندارد

زمان هر کلاس دو ساعت میباشد. یک ساعت و نیم کلاس درس و تئوری و نیم ساعت تمرین در کلاس که اختیاری است

بعد از انتخاب ساعت کلاس، نوع کلاس خود را انتخاب و ثبت نام میکنید

روزهای دوشنبه و سه شنبه موسسه باز است ولی کلاسی برگزار نمیگردد

روزهای جمعه، کلاس برگزار میگردد ولی واحد ثبت نام و پاسخگویی تلفنی تعطیل میباشد

در حال حاضر امکان پرداخت اینترنتی و ثبت نام انلاین وجود ندارد. بعد از ثبت نام در سایت هزینه کلاس را به حساب موسسه واریز و یا به صورت حضوری پرداخت انجام میشود

بدون پرداخت وجه، ثبت نام شما قطعی قلمداد نمیشود