موسسه تند خوانی نصرت

مشاهده جدیدترین کلاسهای در حال برگزاری

برای کسانی که می خواهند در اولین زمان ممکن کلاس تندخوانی خود را شروع کنند

قبل از ثبت نام شایسته است با استاد مشورت و تعیین سطح شده تا بهترین کلاس نسبت به خودتان را انتخاب کنید

شهرستانها

وضعیت مزایا محل کلاس شهریه حدنصاب تاریخ شروع عنوان درساعت روزهای
ثبت نام یزد 530 چهار نفره بعد از رسیدن به حدنصاب کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر عصرها
ثبت نام اصفهان 530 چهار نفره هفته اول بهمن کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر 18:30 چهارشنبه ها
ثبت نام مشهد 530 چهار نفره هفته اول اسفند کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر 18:30 جمعه ها
ثبت نام کرج 530 چهار نفره هفته اول بهمن کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر دو عصر سه شنبه ها
ثبت نام قم 530 چهار نفره بعد از رسیدن به حدنصاب کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر 18:30 شنبه ها
ثبت نام همدان 530 چهار نفره هفته اول بهمن کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر 18:30 دوشنبه هاشعب تهران

وضعیت مزایا محل کلاس شهریه حدنصاب تاریخ شروع عنوان درساعت روزهای
ثبت نام 000 صادقیه 530 چهار نفره هفته سوم دی کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر سه عصر یکشنبه ها
ثبت نام 0 تجریش 530 چهار نفره هفته اول بهمن کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر سه عصر یکشنبه ها
ثبت نام تهرانپارس فلکه دوم 530 چهار نفره هفته اول بهمن کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر دو عصر دوشنبه ها
ثبت نام پاسداران 530 چهار نفره هفته اول دی کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر سه عصر شنبه هاتهران

وضعیت مزایا محل کلاس شهریه حدنصاب تاریخ شروع عنوان درساعت روزهای
ثبت نام تخفیف 40درصد دفتر مرکزی انقلاب 530 چهار نفره هفته اول دی کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر 10:00:00 یکشنبه ها
ثبت نام تخفیف 40درصد دفتر مرکزی انقلاب 530 چهار نفره هفته دوم دی کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر 18:00:00 یکشنبه ها
ثبت نام تخفیف 40درصد دفتر مرکزی انقلاب 530 چهار نفره هفته دوم دی کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر 16:30:00 چهارشنبه ها
ثبت نام تخفیف 40درصد دفتر مرکزی انقلاب 530 چهار نفره هفته دوم دی کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر 14:00:00 پنجشنبه ها
ثبت نام دفتر مرکزی انقلاب 530 چهار نفره --- کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر 12:00:00 جمعه ها
ثبت نام تخفیف 40درصد دفتر مرکزی انقلاب 530 چهار نفره هفته آخر آذر کلاس تندخوانی، حفظ و تمرکز اطلاعات بیشتر 18:00:00 چهارشنبه هاهدف اصلی هر دو دوره: سرعت مطالعه دو برابر |
یافتن روشی بهتر برای حفظ، تمرکز، خلاصه نویسی، تندیادگیری ، تندنویسی و برنامه ریزی صحیح برای مطالعه میباشد

جهت اطلاع از دیگر کلاسهای موسسه با شماره 66495480 تماس حاصل فرمایید