جلسه اول: پیش جلسه

اهمیت محاسبه سرعت هنگام مطالعه

یکی از نکات بسیار مهم هنگام مطالعه محاسبه سرعت مطالعه است در صورتی که بدانید یک کتاب چقدر از وقت شما را میگیرد میتوانید ساده تر آن را به بخوانید استرس شما هنگام مطالعه کمتر است و حتی ان کتاب را سریعتر میخوانید تذکر: اگر استفاده از این سامانه و مطالعه متنها برای شما دشوار است، می توانید درخواست جلسه آنلاین با استاد بنمایید در کلاسهای آنلاین، استاد با تماس ویدیویی تمرینات و مطالب را به شما تدریس می‌نماید