موسسه تندخوانی نصرت

کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

تندخوانی

تعداد صفحات کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

120

این کتاب مشتمل بر 6 فصل بوده و در 120 صفحه به بیش از 30 روش مختلف کد گذاری برای حفظ اشاره نموده است

تندخوانی

نویسنده کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

این کتاب توسط موسسه تندخوانی نصرت-نام اوران هستی جمع اوری و تالیف شده است. اقای دکتر نوید جهان پور سرپرست گروه تالیف و 4 نفر از نویسندگان موسسه ایشان را در تالیف کمک نموده اند

تندخوانی

مبنای علمی کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

این کتاب بر اساس کتاب تکنیک های تقویت حافظه دکتر علی شمیسا نوشته و طوری بازنویسی و مرتب کردن مطالب این کتاب به اضافه روشهای بیشتر و جدیدتر برای حفظ میباشد. با توجه به عدم چاپ کتاب تکنیکهای دکتر شمیسا، این کتاب جایگزین مناسبی برای دانش پذیران موسسه تندخوانی نصرت برای تقویت حافظه میباشد

تندخوانی

هدف از مطالعه کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

کسانی که در یک دور تندخوانی نصرت شرکت کرده اند بعد از پایان دوره، با مطالعه کتاب هزار راه برای حفظ سریع، قادر خواهند بود، سرعت حفظ کردن خود را هم تراز مطالعه بالا ببرند

تندخوانی

مخاطبین کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

این کتاب برای تمام گروه های سنی نگاشته شده است ولی قلم نگارش آن بیشتر برای دانش اموزان راهنمایی به بالا مناسب میباشد.

تندخوانی

محتوای اصلی کتاب هزار راه برای حفظ سریع تر

در این کتاب نویسنده گفته است برای حفظ کردن اول: انچه میخواهی حفظ کنی را لیست کن بعد: آن را تبدیل به تصویر کن. تصویری رنگی، خنده دار، عجیب، بزرگ، اعجاب برانگیز و داستان وار. در نهایت با یکی از روشها هزارگانه کد گذاری ، آن تصویر را به خاطر بسپار

در مورد این متن سوالی دارید؟ اینجا بنویسید.