موسسه تندخوانی نصرت

قوانین

تندخوانی

روش ثبت نام اینترنتی

در این سایت میتوانید برای کلاسهای حضوری ثبت نام کنید. میبایست بعد از انتخاب ساعت کلاس جهت هماهنگی بیشتر با موسسه تماس و از روش انجام کار اطلاع حاصل نمایید. قبل از شروع هر دوره میبایست با استاد به صورت حضوری یا تلفنی مشاوره داشته باشید

تندخوانی

قانون برگشت هزینه

در صورتی که در یک کلاس ثبت نام کنید بعد از ثبت نام جلسه توجیهی تشکیل میکنید. جلسه توجیهی شروع دوره تندخوانی محسوب میشود ولی تا قبل از شروع جلسه اول میتوانید ثبت نام خود را ملغی و هزینه کلاس را پس بگیرید ولی بعد از تشکیل جلسه اول به هر دلیلی در صورتی که در کلاسها شرکت نکنید هزینه کلاس به شما برنخواهد گشت. علت این مساله ان است که کلاس با توجه به رسیدن به حد نصاب تشکیل شده است و نمیتوان هزینه یک نفر را برگشت داد

تندخوانی

شرکت نکردن در کلاس

در صورتی که در کلاس شرکت نکنید کلاس ملغی و میبایست برای دوره جدید مجدد ثبت نام کنید. در برخی از دوره ها دانش پذیران میتوانند در یک زمان کوتاه در بین هفته با هماهنگ موسسه تمرینات را از استاد دریافت کنند

تندخوانی

هم گروهی رایگان

در جلسه توجیهی میتوانید یک نفر را با خود به همراه بیاورید و در کلاسهای درسی نمیتوانید همراه داشته باشید. در برخی از دوره ها میتوانید از تخفیف یک نفر رایگان یا دو نفر رایگان استفاده کنید. جهت اطلاع از تخفیف ها در همین سایت قسمت تخفیف ها و یا به صورت حضوری یا تلفنی از کارشناس ثبت نام اطلاعات لازم را بدست آورید

تندخوانی

مدیر مسئول

تندخوانی

شماره تماس

جهت تماس تلفنی میتوانید به شماره 66574710 (کارشناس ثبت) تماس حاصل فرمایید. جهت تماس مستقیم با مدیر میتوانید با شماره 02166574710 تماس بگیرید.

در مورد این متن سوالی دارید؟ اینجا بنویسید.