موسسه تندخوانی نصرت

قابلیتها

تندخوانی

دیدن همه چیز

دیدن اطلاعات بیشتری در یک نگاه

وقتی در یک دوره تندخوانی نصرت شرکت می کنید : اگر معلم هستید می توانید با یک نگاه همه شاگردان و فعالیتهای آنها را ببینید ، اگر استاد دانشگاه هستید ، با یک نگاه اسم دو تا 3 نفر را هنگام حضور و غیاب ببینید ، اگر دکتر جراح هستید ، با یک نگاه تمام وسایل جراحی و یا محل جراحت را میبینید ، اگر خلبان هستید ، با یک نگاه دکمه های بیشتری را روی بورد می بینید ، و اگر راننده هستید ، عابرها و حرکتهای دور را با یک نگاه و بدون توجه جدی می بینید و اگر .... دوره های تندخوانی نصرت نام آوران هستی را دنبال کنید

تندخوانی

تمام کردن کتاب

کتاب را در زمان مورد نظر تمام کنید

به نظر نویسنده ، مهمترین نتیجه ای که یک فرد تندخوان به آن دست می یابد این است که می توانند کتابی را در یک تایم مشخص شروع و تمام کنند . کاری که شاید برای شما محال به نظر برسد ولی تمام کردن کتاب در یک زمان مشخص شدنی و فوق العاده لذت بخش است

تندخوانی

مطالعه سازماندهی شده

یکبار مطالعه به جای چند بار

مطالعه سازماندهی شده یعنی یکبار کتاب بخوانید و در همان یکبار ، بفهمید ، حفظ کنید ، خلاصه کنید ، نقاط خاص متن را دریابید و یک عالمه کار دیگر رو در همان مطالعه اول انجام بدهید

تندخوانی

تصحیح اوراق امتحانی

به سرعت فوق العاده

اگر معلم یا استاد دانشگاه هستید ، اگر باید برگه های زیادی را تصحیح کنید ، بهتر است بدانید که شما در تصحیح برگه هیچ چیز جدید را قرار نیسـت درک کنید با این حـال نمی توانید سریعتر ان را تصحیح کنید .کسانی که در یک دوره تندخوانی شرکت میکنند خیییییییییییلی بیشتر از سرعت عادی خودشان می توانند برگه ها را تصحیح کنند

تندخوانی

مدیریت زمان

کارایی بیشتر در زمان کمتر

هر چند موضوع تندخوانی است ، ولی چون باید تمرینات را با نظم خاصی انجام دهید ، به دانش پذیر کمک میشود تا زمان خود را مدیریت کند ، زمان خود را بشناسد و از آن بیشترین استفاده را کند.

تندخوانی

مطالعه امتحانی

با فوت و فن مرور آشنا شوید

روش خواندن هر کتابی متفاوت است . در یک دوره تندخوانی ، غیر از اینکه سرعت مطالعه شما بیشتر می شود ، شما با روش مطالعه برای امتحان ، روش مطالعه کتابهای عمومی و حتی روش مطالعه برای کتابهای تخصصی آشنا می شوید . فقط تندخواندن مطرح نیست . درست خواندن و رعایت استانداردهای مطالعه مهمتر است

در مورد این متن سوالی دارید؟ اینجا بنویسید.