موسسه تندخوانی نصرت

رکورد تندخوانی

تندخوانی

رکورد تندخوانی

طبق اخرین اطلاعاتی که تقریبا خیلی هم قدیمی به حساب می اید، بیشترین سرعت مطالعه برای یک خانم است که با سرعت 3850 کلمه در دقیقه کتاب میخواند. (منبع: مرجع جامع تندخوانی) ولی در سایتهای مختلف عددهای مختلفی برای سریعتر کتابخوان دنیا معرفی می شود Howard Berg is considered the fastest reader in the world. "The Guinness World Record Book" recognized Berg in 1990 for his ability to read more than 25,000 words per minute and write more than 100 words per minute. Berg has built a career as a speed reader and sharing his knowledge with the world. He wrote two best-selling books and developed home techniques for aspiring speed-readers. منبع https://www.toptenreviews.com/software/articles/who-is-the-fastest-reader-in-the-world/ در این متن که به نقل از کتاب گینس نوشته شده است هوارد برگ سریعترین کتابخوان دنیا معرفی شده است که می توانست 25000 کلمه در دقیقه بخواند و بیشتر از 100 کلمه در دقیقه بنویسد. (زمان گزارش 1990) اما بعید میدانم این رقم درست باشد خصوصا با توجه به اینکه در سایت و نرم افزار گینس این متن ثبت نشده است. در وب سایت موفقها نیز برای خانمی 80 هزار کلمه در دقیقه ثبت شده است Maria Teresa f Calderon (PHD): (80 000wpm, 100% comprehension). Apparently documented in the Encyclopaiedia Britannica (1971) at the age of 15 for being able to read at the rate of one page per second. Today she can read a book in about 20 minutes. She has been teaching people to improve their reading both internationally and in her home country, the Phillipines, since she was 18 years old. منبع: https://successness.com/2015/06/learn-how-to-read-a-book-in-40-minutes-from-the-worlds-best-speed-readers/ البته رکورد هوارد برگ نیز در این صفحه ثبت شده است که با کلیک روی ان می توانید به منبع اصلی انگلیسی مراجعه و انرا مطالعه فرمایید انه جونز یکی دیگر از رکورد دارهای جهانی است که توانسته است با سرعت 4251 کلمه در دقیقه کتاب بخواند. او 6 مرتبه جایزه سریعترین کتاب خوان دنیا را از ان خود کرده است این مسابقه که به نام World Speed Reading Championship مشهور است در امریکا برگزار میگردد. ازمون دیگری با نام Mind Mapping and Speed Reading Championships هم با همین موضوع در چین برگزار میگردد. در مسابقات چین معیار اندازه گیری سرعت تعداد کلمه در دقیقه نیست بلکه GWPM معیار اندازه گیری می باشد که در ان تعداد کلمات ناخواسته نیز محاسبه میگردد. همچنین برای پاسخ های تقریبا درست هم جایگاه نمره ای در نظر گرفته شده است منبع: همان

در مورد این متن سوالی دارید؟ اینجا بنویسید.