favayede kelashaye taghviyate hafeze

favayede kelashaye taghviyate hafeze dar chist?

kelashaiyi ke ba hadafe taghviyate hafezeye afrad bargozar mishavand mitavannd saritarin va osoolitarin rah baraye komak be afradi bashad ke hafezeye zaifi darand. favayede kelashaye taghviyate hafeze dar eraye barnameye monazam va hadafmand jahate afzayeshe ghodrate bekhatersepariye mataleb ast. hafezeya ali mitavanad amele movafaghiyat dar zaminehaye mokhtalef shavad. barkhi afrad niyazmandand ta hafezeye didari anha taghviyat shavad va barkhi digar daraye zaf dar hafezeye shenavaii hastand. favayede kelashaye taghviyate hafeze shamele hameye anvae hafeze mishavad choon teknikhaii ke dar kelashaye taghviyate hafeze amoozash dade mishavand zemne inke motamarkez rooye rooye yek hafezaye khas hastand tarkibi niz hastand. yani momken ast yek teknik ham hafezaye didari va ham hafezaye shenidari ra taghviyat konad. kelashaye taghviyate hafeze mitavanad shamele yadgiriye rahhaye tondkhani niz bashad. chon tondkhani yeki az maharathaii ast ke niyazmande hafezaye ghavi mibashad.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute