asarate namatloobe kondkhani

asarate namatloobe kondkhani chegone ast?

bartaraf kardane moshkele kondkhani dar afrad zaroori ast. chon geflat dar in zamine payamadha va asarate namatloobi be hamrah khahad dasht. az mohemtarin asarate namatloobe kondkhani kaheshe etemad be nafs va jorat varziye fard mibashad. danesh amoozi ke natavanad dar kelas yek matne sade ra be tore salis va ravan bekhanad va peyvaste matn ra kalame be kalame ada konad be in bavar khahad resid ke fardi natavan ast.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute