موسسه تند خوانی نصرت

یک جلسه عملی رایگان

در صورتی که نیاز به جلسه تمرینی باشد یک جلسه به صورت رایگان به دوره اضافه میشود

دوره های کنونی تندخوانی نصرت برای 5 جلسه تعریف شده اند ولی به فراخور نیاز و به صلاحدید استاد و هماهنگی با موسسه، ممکن است یک جلسه عملی به دوره اضافه شود. این جلسه هزینه ای در بر نخواهد داشت.
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute