یک جلسه عملی رایگان

در صورتی که نیاز به جلسه تمرینی باشد یک جلسه به صورت رایگان به دوره اضافه میشود

دوره های کنونی تندخوانی نصرت برای 5 جلسه تعریف شده اند ولی به فراخور نیاز و به صلاحدید استاد و هماهنگی با موسسه، ممکن است یک جلسه عملی به دوره اضافه شود. این جلسه هزینه ای در بر نخواهد داشت.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute