موسسه تند خوانی نصرت

کی شروع کنم

از همین امروز شما در هر مقطع تحصیلی در مدرسه می توانید کلاسها را شروع کنید دانشجویان و بزگسالان هم می توانند کلاس خود را شروع کنند تبصره: در موسسه تندخوانی نصرت، دانش اموزان رده سنی 8-9 سال تندخوانی را در کلاس تندخوانی و روان خوانی فرا میگیرند و سرعت مطالعه فهم و حفظ خود را افزایش می دهند. بزرگسالان تا سنین 70 تا 80 سال نیز در کلاس حاضر می شوند و سرعت مطالعه خود را افزایش میدهند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute