کندخوانی

کندخوانی چیست؟

یکی از مشکلاتی که در زمینه خواندن وجود دارد کندخوانی است. منظور از کندخوانی عدم توانایی فرد در سلیس و روان خواندن متن ها و سرعت نامطلوب در ادای کلمات می باشد. کندخوانی مسأله ای نیست که فقط در کودکان دیده شود بلکه بسیاری از بزرگسالان هم با این مشکل روبرو هستند. مشکل کندخوانی نباید نادیده گرفته شود چون از مسایلی است که اگر برطرف نشود مسایل و مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت. چون خواندن یکی از نیازهای اساسی همه افراد جامعه است و اساس یادگیری نیز به شمار می رود. برای برطرف نمودن کندخوانی راه های مختلفی وجود دارد. به طور کلی فردی که دچار کندخوانی است لازم است تا تمرین و تکرارهای خاصی را انجام دهد. در این صورت می تواند با این مشکل مقابله کند و حتی توانایی تندخوانی نیز پیدا کند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute