کندخوانی

بررسی علل کندخوانی

در این صفحه قصد داریم به موضوع کندخوانی به صورت تخصصی بپردازیم. بسیاری از دانش اموزان که کندخوان محسوب میشوند، با برطرف کردن یک سری اشکالات کوچک میتوانند سرعت مطالعه خود را افزایش دهند و این کار باعث میشود استرسشان هنگام مطالعه کمتر شود. هر چند تندخوان نمیشوند، ولی سرخوردگی نخواهند داشت و به خاطر کندخوانی خودشان را خنگ یا عقبمانده فرض نخواهند کرد. طبیعی است وقتی یک دانش اموز کندتر از بقیه درس بخواند این فکر در ذهنش نقش ببندد که من خنگم و هیچی نمیفهمم. در حالی که او فقط کند خوان است. در حالی که علت کندخوانی او خنگی او نیست بلکه علتش ان است که نمیداند چگونه باید مطالعه کند موسسه تندخوانی ناماوران هستی با راهنمایی و مشاوره به این گروه از دانش اموزان، ضمن برطرف کردن علل کندخوانی، با اموزش روشهای صحیح مطالعه، سعی میکند، سرعت مطالعه این گروه از دانش اموزان که به ظاهرکندخوان هستند را برطرف نماید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute