کلاس های تقویتی و اموزشی تاریخ معاصر ایران

برگزاری و تشکیل کلاس های تقویتی و اموزشی با محوریت تاریخ معاصر ایران

شاید بخواهید نقاط ضعف خود را رفع کنید یا نقاط قوتتان را تقویت کنید یا شاید به دنبال رفع اشکال در درس تاریخ معاصر ایران هستید.شما با شرکت در کلاس های تقویتی و اموزشی تاریخ معاصر ایران میتوانید به این خواسته هایتان جامه عمل ب÷وشانید.کافیست برای شرکت در کلاس ها یا کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute