کلاس های اموزشی و تقویتی علوم و متون ادبی

برگزاری کلاس اموزشی و تقویتی علوم و متون ادبی

ما با تشکیل و برگزاری کلاس های اموزشی و تقویتی علوم و متون ادبی به دنبال کمک به دانش اموزانی هستیم که در این درس با نقاط ضعفی همراه هستند و میخواهند در جهت رفع این مشکل حرکتی انجام دهند . با شرکت در کلاس های اموزشی و تقویتی شما به هدفتان نزدیک شده اید. برای اطلاع با ما در ارتباط باشید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute