کلاس های امادگی معارف اسلامی

برگزاری کلاس ها جهت امادگی درس معارف اسلامی

هدف از برگزاری این کلاس ها تقویت وامادگی در درس معارف اسلامی است؛ برای شرکت و ثبت نام در کلاس های امادگی معارف اسلامی میتوانید از ما کمک بخواهید ,برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute