کلاس های امادگی تحصیلی هنر و ادب فارسی

برگزاری کلاس های امادگی تحصیلی با محوریت درس هنر و ادب فارسی

ما با برگزاری و تشکیل کلاس های امادگی تحصیلی با محوریت درس هنر و ادب فارسی به دنبال تامین اهداف ان گروه از دانش اموزان و متقاضیان عزیز که به دنبال شرکت در کلاس های امادگی تحصیلی هنر و ادب فارسی هستند ,می باشیم. باشد ک این همراهی مثمر ثمر باشد .جهت دیافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute