موسسه تند خوانی نصرت

کلاس مطالعه سریع

هدف از برگزاری کلاس مطالعه سریع چیست؟

اگر مایل به یادگیری روش های سریع خوانی هستید می توانید در کلاس مطالعه سریع شرکت نمایید. هدف از برگزاری کلاس مطالعه سریع، آموختن تکنیک ها و شیوه های تندخوانی و سریع خوانی متن ها و کتاب ها به افراد می باشد. افرادی که در کلاس مطالعه سریع شرکت می کنند و تمرینات معرفی شده در این کلاس ها را بکار می بندد، بعد از مدتی مهارت تندخوانی را کسب می کنند. شرکت در کلاس مطالعه سریع یک فرصت مناسب برای پرورش توانایی خواندن افراد می باشد. سریع خوانی مهارتی است که همه افراد به آن نیاز دارند و می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. چنانچه مایل به ثبت نام در کلاس مطالعه سریع هستید می توانید با ما تماس بگیرید.
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute