کلاس روش خلاصه نویسی

در کلاس روش خلاصه نویسی چه مطالبی عنوان می شود؟

کلاس روش خلاصه نویسی به افراد می آموزد که هنگام خلاصه کردن یک متن باید به چه نکاتی توجه داشته باشند تا خلاصه آنها شامل مطالب اصلی متن باشد. رعایت اصول خلاصه نویسی موجب دسترسی فرد به یک چکیده مفید و اثربخش خواهد شد. جهت شرکت در کلاس خلاصه نویسی با ما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute