کلاس روانخوانی

نحوه ثبت نام در کلاس روانخوانی به چه صورت است؟

یکی از راهکارهای آموزش روانخوانی به کودکان استفاده از کلاس روانخوانی است. کلاس روانخوانی این مزیت را دارد که خواندن کودکان را اصلاح می کند و همچنین به آنها کمک می کند تا علاوه بر روان و صحیح خواندن، تندخواندن را نیز بیاموزند. در صورت تمایل جهت ثبت نام کودکتان در کلاس روانخوانی می توانید با ما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute