کلاس خلاصه نویسی علمی

اصول علمی خلاصه نویسی چیست؟

افراد در کلاس خلاصه نویسی علمی می آموزند که هنگام تهیه خلاصه یک متن باید به چه مطالبی بپردازند و چه مطالبی را حذف نمایند. همچنین افراد می آموزند که چگونه مطالب را سازماندهی و منظم نمایند. کلاس خلاصه نویسی علمی شامل ارایه روش علمی جهت خلاصه کردن متن می باشد. جهت ثبت نام در کلاس خلاصه نویسی علمی با ما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute