کلاس خصوصی تفکر و سبک زندگی تقویتی

درخواست کلاس خصوصی تفکر و سبک زندگی تقویتی و کمک آموزشی

موسسه تندخوانی نصرت در راستای آموزش تخصصی تندخوانی فعالیت خود را در زمینه استقلال سازی دانش آموزان در مطالعه کتاب کلاسهای خصوصی تفکر و سبک زندگی تقویتی برگزار می نماید. عده ای از دانش آموزان سر کلاس نمی توانند درس ها را فرابگیرند به همین منظور نیاز به انجام تمرینات تندخوانی دارند موسسه نصرت کلاسهای خصوصی تفکر و سبک زندگی تقویتی را در مقاطع گوناگون برای درس تفکر و سبک زندگی برگزار می نماید. شما می توانید برای یک کلاس خصوصی در منزل یا در محل موسسه با ما تماس بگیرید





بازگشت به صفحه قبل



C 2020 Yad-roye-yar institute