کلاس تندفکر کردن

برگزاری کلاسهای تفکر سریع توسط موسسه تندخوانی نصرت

موسسه تندخوانی نصرت، کلاسهای مربوط به تندفکر کردن را در موضوعات مختلف برگزار مینماید. در این کلاسها که برای رده های سنی مختلف برگزار میشود، دانش اموزان تلاش میکنند تا با انجام یک سری تمارین مخصوص تفکر، سرعت تفکر خود را در مسایل روزمره و درسی بالا ببرند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute