موسسه تند خوانی نصرت

کلاس تندخوانی یزد تابستان 1395

تابستان 95 در شهرستان یزد

این کلاسها در شهر یزد در محدوده فرودگاه با ظرفیت 5 نفر برگزار شد. در این کلاسها دانش اموزان توانستند سرعت مطالعه خود را تا دوبرابر افزایش داده و همچنین روش درک و فهم خود را نیز تغییر داده و کتابهایشان را با سرعت و درک بیشتری بخوانند این کلاسها در منزل جناب آقای دکتر منشادی برگزار شد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute