کلاس تمرکز حین مطالعه

هدف کلاس تمرکز حین مطالعه چیست؟

-آشنایی با تکنیک های افزایش دقت، حافظه و توجه هنگام مطالعه کردن - آشنایی با شیوه مقابله با عوامل تضعیف کننده ی تمرکز و دقت هنگام خواندن - افزایش قدرت تمرکز و توجه به متن مورد مطالعه کلاس تمرکز حین مطالعه نقش موثری در تجربه ی لذت بخش از مطالعه دارد. جهت ثبت نام در کلاس تمرکز با ما تماس بگیرید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute