کلاس تقویتی نگارش

برگزاری کلاس تقویتی نگارش توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاسهای تقویتی نگارش توسط موسسه تندخوانی نصرت به دوگونه برگزار می گردد کلاسهای خصوصی در محل موسسه و کلاسهای خصوصی در منزل موسسه تندخوانی نصرت در راستای آموزش روشهای مطالعه و یادگیری نگارش هدف خود را آموزش تندخوانی و تندیادگیری نگارش قرار داده است. لذا بر پایه رفع مشکلات یادگیری درس که باعث شده کلاس خصوصی بردارید کلاسها را ادامه می دهد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute