کلاس تقویتی مطالعات اجتماعی

برگزاری کلاس تقویتی مطالعات اجتماعی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاسهای تقویتی مطالعات اجتماعی توسط موسسه تندخوانی نصرت به دوگونه برگزار می گردد کلاسهای خصوصی در محل موسسه و کلاسهای خصوصی در منزل موسسه تندخوانی نصرت در راستای آموزش روشهای مطالعه و یادگیری مطالعات اجتماعی هدف خود را آموزش تندخوانی و تندیادگیری مطالعات اجتماعی قرار داده است. لذا بر پایه رفع مشکلات یادگیری درس که باعث شده کلاس خصوصی بردارید کلاسها را ادامه می دهد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute