کلاس تقویتی علوم تجربی

برگزاری کلاس تقویتی علوم تجربی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاسهای تقویتی علوم تجربی توسط موسسه تندخوانی نصرت به دوگونه برگزار می گردد کلاسهای خصوصی در محل موسسه و کلاسهای خصوصی در منزل موسسه تندخوانی نصرت در راستای آموزش روشهای مطالعه و یادگیری علوم تجربی هدف خود را آموزش تندخوانی و تندیادگیری علوم تجربی قرار داده است. لذا بر پایه رفع مشکلات یادگیری درس که باعث شده کلاس خصوصی بردارید کلاسها را ادامه می دهد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute