موسسه تند خوانی نصرت

کلاس تقویتی عربی

برگزاری کلاس تقویتی عربی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاسهای تقویتی عربی توسط موسسه تندخوانی نصرت به دوگونه برگزار می گردد کلاسهای خصوصی در محل موسسه و کلاسهای خصوصی در منزل موسسه تندخوانی نصرت در راستای آموزش روشهای مطالعه و یادگیری عربی هدف خود را آموزش تندخوانی و تندیادگیری عربی قرار داده است. لذا بر پایه رفع مشکلات یادگیری درس که باعث شده کلاس خصوصی بردارید کلاسها را ادامه می دهد
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute