کلاس اصول خلاصه نویسی

کلاس خلاصه نویسی چه اصولی را مطرح می کند؟

کلاس اصول خلاصه نویسی به معرفی شیوه های صحیح خلاصه کردن متن و نکات مورد اهمیت در این زمینه می پردازد. جهت شرکت در کلاس خلاصه نویسی با ما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute