موسسه تند خوانی نصرت

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی چیست؟

1. یک مطلب نسبتاً کوتاه غیرداستانی را از میان مطالب خواندی جاری خود (مثل یک مقاله علمی، یا فصلی از یک کتاب، و غیره) انتخاب کنید. آن را به طور اجمالی بخوانید تا نوعی آشنایی با تز اصلی و نکات اصلی به دست آورید. بعد آن را به طور دقیق بخوانید، و علامت گذاری و حاشیه نویسی بکنید. برای این کار یا از روشی که در این فصل بحث شد استفاده کنید یا رمزها و اشاره های خودتان را به کار برید. بعد از اتمام مطالعه، یک خلاصه تهیه کنید، و سعی کنید دراین خلاصه تز اصلی ، نکات اصلی، و جزئیات لازم را بگنجانید. کاربرد این روش دقیق خوانی خود را با توجه به راهنماییهای جدول 1-4 ارزشیابی کنید. 2. یک مطلب غیرداستانی دیگر انتخاب کنید. آن را به طور امالی بخوانید و بعد یک سوال درباره تز اصلی آن طرح کنید. بعد مطلب را به طور دقیق بخوانید، و آن نکاتی را که برای پاسخ دادن به سوال کمک می کنند علامت بگذارید. آنگاه جواب سوال را بنویسید. در صورت امکان، این کار را با تغییر سوال به صورت بیان یک تز اصلی انجام دهید، و نکات علامت گذاری شده را برای توصیف این تز به کار برید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute