چه مقدار تمرین

چقدر تمرین کنم تا بتونم سرعت مطالعه خودم رو افزایش بدم

اگه هیچی وقت ندارید میتونین توی کلاسهای یک جلسه ای ما شرکت کنین. اگه یک ماه وقت دارین توی کلاسهای یک نفره شرکت کنید تا دوره در کمتر از 4 هفته تمام بشه واگه یک و نیم ماه وقت دارین توی کلاسهای عادی ما شرکت کنید. در کل نیاز به روزانه یک و نیم ساعت تمرین در منزل دارید. و برای تندخوان شدن یک ماه تمرین مستمر خواهید داشت. اگر زمان کافی برای انجام تمارین ندارید، در یک جلسه شرکت و با گرفتن مشاوره مستقیم ، روش کتاب خواندن خود را بهبود ببخشید طوری که کتاب را راحت بخوانید. راحت بفهمید و با یک روش مشخص آن را حفظ کنید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute