موسسه تند خوانی نصرت

چقدر تندخوان خواهید شد

بعد از یک دوره تندخوانی، چقدر سرعت مطالعه شما افزایش خواهد یافت 4

شاید شما کمی در سایتهای اینترنتی پرسه زده باشید و با عددهای گوناگونی برای تندخوان شدن مواجه شده اید برخی معتقدند شما بعد از یک دوره تندخوانی با سرعت 2 هزار یا 5 هزار یا حتی با کمال تعجب بیست هزار کلمه در دقیقه مطالعه خواهید کرد موسسه ما سابقه فراوانی در برگزاری کلاسهای تندخوانی دارد و همیشه از جدیدترین تجربیات و دانش بشری استفاده می نماید. ما هیچ وقت به دانش پذیران خود وعده سرعت 2یا5 یا 20 هزار کلمه در دقیقه را نمی دهیم. در کلاسهای ما فقط خواندن و تندخواندن مهم نیست. بلکه فقهمیدن نیز از مهارتهای مهم محسوب می شود آنچه ما هدف خود قرار دادیم و خودمان را ملزم می کنیم که به آن برسیم آن است که سرعت مطالعه شما دوبرابر سرعت کنونی شود ضمن آنکه آنچه خوانده اید را بفهمید، با تجربه زیادی که طی برگزاری کلاس ها به دست آوردیم، همه اضافات و آنچه شما به آن نیاز ندارید را از سرفصلهای آموزشی حذف کردیم و در کلاس فقط به مباحث اصلی و مهم می پردازیم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute