چرا هنگام مطالعه خواب الود میشویم؟ (2)

خواب الودگی هنگام مطالعه

معمولا شما هنگام مطالعه جایی را انتخاب میکنید که در ان احساس راحتی میکنید. جایی مانند تخت یا صندلی ای که با ان راحتید. در این صورت عضلاتتان هم در حالت استراحت قرار میگیرند و به سادگی میتوانید به خواب روید اگر کتاب خواندن را به به زمانی که از کارهایتان فارغ شده اید و در تخت خوابتان هستید موکول کنید ذهن و بدنتان را در شرایطی قرار میدهید که احساس خستگی میکند و از پیش اماده ی خواب است در این صورت، نه تنها خواندن، هر فعالیت دیگری زیاد دوام نمیاورد و به زودی شما راهی سرزمین رویاها میشوید. قطعا اگر هنگام رفتن به رخت خواب خیلی خسته نباشید، مدت بیشتری را بدون احساس خواب الودگی میتوانید کتاب بخوانید، مگر اینکه کتابتان توجهتان را جلب نکند و برایتان جذاب نباشد. اگر کتابی که میخوانید برایتان جذاب نباشد و ذهن و قوه ی خیالتان را مشغول خود نکند، ذهن شما به سمت خیال پردازی های غیر مرتبط متمایل میشود که در نهایت به خواب رفتن را اسان میکند. اگر لازم است کتابی را بخوانید و به پایان ببرید، بهتر است از تکنیک های خاصی استفاده کنید که به شما کمک میکنند هنگام مطالعه خوابتان نبرد!

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute