چرا هنگام مطالعه خواب الود میشویم؟ (1)

خواب الودگی هنگام مطالعه

تا بحال برایتان پیش امده است؟ کتاب جدیدی خریده اید و یا از کتابخوانه قرض کرده اید و برای خواندنش اشتیاق شدیدی دارید. ولی به محض اینکه به خانه میرسید مجبورید تکالیفتان را انجام بدهید و شام بخورید. بعد از ان هم باید اتاقتان را مرتب کنید و دوش بگیرید. بالاخره کارهایتان را تامام میکنید و در تخت خوابتان دراز میکشید و شروع میکنید به خواندن کتاب جدیدتان.اما ناگهان میبینید صبح شده و تازه از خواب بیدار شده اید و شب قبل هنگام مطالعه خوابتان برده است! خواب الود شدن هنگام مطالعه مسئله ایست که اگر نگوییم تمام مردم، اما دست کم بسیاری از ان ها با ان دست به گریبان اند. همه هنگام مطالعه خوابشان نمیبرد، از طرفی همه به علتی مشابه حین مطالعه خواب الوده نمیشوند. تحقیقات نشان میدهد که خواب الودگی حین مطالعه دلایل متعدد و مختلفی دارد. مطالعه مستلزم حرکات منظم چشم برای دنبال کردن کلمات است. به علاوه، مطالعه از ذهن شما هم کار میکشد چون این ذهن شماست که کمک میکند شما معنی کلمات جملات و پاراگراف ها را بفهمید. با وجود فعالیت های چشم و مغز، طبیعیست که ان ها به استراحت نیاز داشته باشند. و این استراحت با بستن چشم ها و در نتیجه خوابیدن اتفاق می افتد. خواندن برای چشم ضرر ندارد، چشم شما میتواند مدتی طولانی پیش از استراحت کردن و به خواب رفتن باز بماند. اگر با عینک راحت تر میتوانید کلمات راحت تر بخوانید حتما از عینک استفاده کنید تا چشمتان را بیهوده خسته نکنید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute