چرا تندخوانی

اما چرا لازم دارید تندخوانی را انتخاب کنید

تندخوانی را کسانی بر میگذینند که زمان کمتری برای مطالعه کتابها دارند. این اگر شک دارید که یک کلاس تندخوانی را انتخاب کنید یا خیر به این سوال فرک کنید که ایا میخواهید بنز باشید یا پیکان مطالعه کتاب بار سرعت پایین، مثل این است که کسی با حداقلهای ممکن کتابی را بخواند و تندخوانی ینی اینکه از یک دهم ظرفیت و توانایی چشم خود استفاده کنید و کتاب را سریعتر بخوانید و تمام کنید. تندخوانی فقط خواندن کتاب نیست. فهمیدن هم دارد. باید انچه خوانده اید را صد درصد درک کنید. تندخوانی فقط خواندن و فهمیدن نیست. حفظ کردن هم مهم است. شما باید انچه خوانده اید را برای ازمون یا امتحان اماده کنید. اینکه کتاب را تمام کنید مهم نیست. اگر ازمون دارید باید خود را برای ازمون انکتاب نیز اماده کنید. در برخی از کتابها مثل زیست یا تاریخ یا جغرافیا یا حقوق شما باید تک تک کلمات را حفظ کنید و ان را در برگه ازمون بنویسید. در کتابهای تندخوانی در کلاسهای تندخوانی شما میتوانید با روشهای حفظ کردن کتابها نیز اماده شید تندخوانی فقط خواندن و فهمیدن و حفظ کردن نیست. باید تمرکز هم داشته باشید. اگر تمرکز کافی برای مطالعه نداشته باشید، نمیتوانید انچه میخوانید را بفهمید. اگر حواستان مدام جاهای دیگر باشد، چگونه میتوانید محتوا را درک کنید. پس باید در یک دوره تندخوانی روشهای تمرکز کردن خود را نیز ترمیم کرده باشید. تندخوانی فقط خواندن و حفظ کردن و تمرکز و فهمیدن نیست. بلکه باید با روشهای حفظمطالعه تخصصی هر کتاب هم اشنا شده باشید. هر چند ما این را سر کلاس درس نمیدهیم و جزو سرفصلهای کتلاسهای ما نیست اما استاد جهانپور با ترفندهای خود، تلاش میکند تا تک تک دانش اموزان تلاش کنند روشهای درک و مطالعه هر کتب را هم فراگرفته باشند. این یک اشتباه سراسری و نابخشودنی از اموزش پرورش است که بچه ها را هدایت مکند فقط از یک روش برای فهمیدن و .... استفاده کنند. ما اما تلاش میکنیم تا این اشتباه را از دهن دانش اموزان خارج کنیم و انها را تشویق کنیم، برای مطالعه هر درس روش مخصوص ان را هم فرا ربگیرند.

تیزر دوره کامل تندخوانی

تندخوانی نصرت را با استاد جهانپور تمام کنید

تاریخ تولید فیلم: 1399/02/22 ; 17:27

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم تندخوانی نصرت، داستانی جدید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute