موسسه تند خوانی نصرت

هنگام مطالعه، کلمات را بی صدا نخوانید و یک هدف برای خود تعیین کنید

بی صدا نخوانید و برای خود هدف تعین کنید

هنگام مطالعه، کلمات را بی صدا نخوانید و لب هایتان را تکان ندهید بیشتر ما هنگام مطالعه کلمات را با صدای کم یا بی صدا میخوانیم، با این کار میتوانید در هر دقیقه 150 کلمه بخوانید که برابر با سرعت صحبت کردن شماست. تحقیقات نشان میدهند که مغز ما میتواند در هر دقیقه 400 کلمه را پردازش کند. با ترک عادت بی صدا کلمات را خواندن و تکان دادن لب ها تعداد کلماتی که میتوانید در دقیقه بخوانید را تا 200 درصد افزایش میدهید! یکی از راه های اجتناب از این کار، تمرکز بر کلمات کلیدی و رد شدن از باقی کلمات است. این روش را امتحان کنید و حین تکان دادن لب ها و بی صدا خواندن کلمات مچ خود را بگیرید. یک هدف برای خود تعیین کنید در رابطه با اینکه بعد از خواندن متن مورد نظر میخواهید چه اطلاعاتی را به دست اورده باشید برای خود هدف تعیین کنید. از خودتان بپرسید: برای چه این متن را میخوانم؟ برای چه به این اطلاعات احتیاج دارم؟ چطور میتوانم از اطلاعاتی که به دست اورده ام استفاده کنم؟ اگر دانشجو هستید و برای امتحان مطالعه میکنید فقط روی بخش هایی تمرکز کنید که مرتبط با موضوع درس است. اگر در حال مطالعه ی متنی در رابطه با تمرینات ورزشی هستید و بعد از مطالعه ی ان قصد دارید یک برنامه ی مدون ورزشی برای خود بچینید فقط بر بخش هایی تمرکز کنید در رابطه با برنامه های تمرینی مختلف است. مجبور نیستید باقی مطالب را به کل نادیده بگیرید اما دست کم میتوانید مطالب را اولویت بندی کنید. به علاوه، اگر واقعا نمیدانید برای چه مطلبی را مطالعه میکنید، بهتر است از مطالعه ی ان دست بکشید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute