هشت روش بهبود حافظه

روش مبتنی بر شواهد برای بهبود طبیعی حافظه شما آورده شده است

شکر کمتری بخورید. ... مکمل روغن ماهی را امتحان کنید. ... برای مدیتیشن وقت بگذارید. ... یک وزن سالم داشته باشید. ... به اندازه کافی خوابیدن. ... ذهن آگاهی را تمرین کنید. ... الکل کمتری بنوشید. ... مغز خود را آموزش دهید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute