هزینه کلاسهای تندفکر کردن

هزینه این کلاسها متفاوت میباشد

هزینه کلاسهای تندفکر کردن متفاوت میباشد. میبایست برای تعیین سطح یک جلسه به محل موسسه تشریف بیاورید. بعد از مشخص شدن سطح دانش پذیر، هزینه کلاس مشخص خواهد شد. به طور کلی هزینه این کلاسها برای یک دوره دو ماهه، از 1900000 تومان تا 3500000 تومان میباشد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute