موسسه تند خوانی نصرت

موانع سریع خوانی

موانع سریع خوانی کدامند؟

زمان مطالعه خود را بسنجید. خود را بیازمایید تا متوجه شوید که در یک دقیقه چند کلمه می توانید بخوانید. هرچه کلمات بیشتری بخوانید سریع خوان تر هستید. بعضی افراد کندخوان هستند و نمی توانند سریع مطالعه کنند. بعضی عوامل از موانع سریع خوانی هستند. یکی از موانع سریع خوانی ظرفیت محدود حافظه است. افرادی که حافظه فعال تری دارند سرعت مطالعه بالاتری نیز دارند. از دیگر موانع سریع خوانی، بکار بردن شیوه های نادرست مطالعه است. شیوه ای که هرکس برای خواندن بکار می بندد باید متناسب با توانایی های فرد باشد. با رفع موانع سریع خوانی می توانید در مدت زمان کوتاهی یک سریع خوان شوید. جهت شرکت در دوره های سریع خوانی با ما تماس بگیرید.
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute