موسسه تند خوانی نصرت

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه (2)

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه :دایره لغات و فهم ساختار جملات

دایره ی لغات برای فهمیدن انچه میخوانید لازم است که بیشتر کلمات متن را بفهمید. داشتن دایره ی لغت قوی یک عنصر کاربردی در اموختن مهارت یادگیری است.دانش اموزان میتوانند لغات جدید را از طریق دستور العمل ها و راهنمایی ها بیاموزند، اما غالبا تجارب روزمره و خود عمل خواندن است که لغات جدید را به انان میاموزد میتوان با گفت و و درباره ی موضوعات مختلف به کودکان کمک کرد که لغات جدیدی را در زمینه های مختلف فرابگیرند. یک راه بسیار خوب برای تقویت این مورد، بلند خواندن کلمات و مکث کردن بر سر کلمات جدید و تعریف کردن انهاست. معلمان هم میتوانند با انتخاب کلمات جالب و دادن راهکار های دقیق و روشن برای یادگیری ان ها، و حتی از طریق بازی ها به تقویت این مهارت کمک کنند فهم ساختار جملات درک اینکه جملات چگونه ساخته میشوند ممکن است شبیه به مهارت نوشتن به نظر می اید. پیدا کردن درک درست از چگونگی اتصال ایده ها به هم در جملات مختلف به کودک کمک میکند که معنای روشنتری از جملات به عنوان یک کل پیدا کنند. میتوان به کودکان کمک کرد تا حداقل دو ایده را چه در نوشتن چه در خواندن به هم مرتبط کنند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute