موسسه تند خوانی نصرت

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه (1)

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه: رمزگشایی و روان خوانی

بسیاری از مردم فکر میکنند مطالعه یک عمل بسیار اسان و ساده است که به راحتی میشود در ان مهارت پیدا کرد. اما در حقیقت عملیست پیچیده که مستلزم توانایی های بسیاری است که در کنار هم ما را به سمت هدفمان که فهمیدن درست مطلب است هدایت میکنند به دلایل بسیار، فهم عمیق و درست مطلب برای کودکان میتواند چالش برانگیز باشد. علت هرچه که باشد، با دانستن توانایی های لازم، و شناخت توانایی ای که فرزند شما در ان ضعف دارد میتوان کمک بسیاری به کودک کرد. رمزگشایی در فرایند یادگیری مهارت مطالعه، رمز گشایی اولین و مهم ترین قدم است. کودکان از این مهارت برای تشخیص کلماتی که قبلا شنیده اند ولی به صورت نوشتاری انها را ندیده اند، استفاده میکنند. این توانایی اساس و زیربنای توانایی های لازم دیگر برای یادگیری مطالعه است. بهترین راه برای تقویت این مهارت در کودک، از طریق راهنمایی ها و تمرینات مشخص و مدون است کودمکان باید بیاموزند که چگونه صداها را تشخیص دهند و با انها کار کنند. روانخوانی برای روانخوانی لازم است کودکان بدون وقفه کلمات را تشخحیص بدهند، حتی انهایی که برایشان غریبه است. روانخوانی سرعت مطالعه و فهم انها را بالا میبرد. زمانی میتوانیم بگوییم کودک روان میخواند که متن را بدون اشتباهات زیاد بخواند برای تقویت این مهارت در کودک مانند مهارت های دیگر لازم است راهنمایی ها و تمرینات مدونی به کودک داده شود. باید توجه نمود که حتما مطالب و کتبی مناسب سطح کودک برای تمرین به وی داده شود..

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute