موسسه تند خوانی نصرت

معیار اندازه گیری

شاید جالب باشد بدانید که برای اندازه گیری سرعت مطالعه معیار مشخصی وجود دارد. برخی معیار را خواندن یک کتاب در روز، برخی خواندن یک کتاب در ساعت، یا خواندن 100 صفحه در ساعت در نظر میگیرند که معیار درستی برای اندازه گیری سرعت مطالعه نیست به طور علمی، سرعت مطالعه با تعداد کلماتی که در یک دقیقه مطالعه میکنیم .محاسبه و اندازه گیری می شود روش حفظ و تمرکز و خلاصه نویسی و فهمیدن نیز به همین سان معیار های مشخصی دارند که در ادامه با آن آشنا خواهید شد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute