موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه امتحانی

شما یاد میگیرید که چگونه برای امتحان مطالعه کنید

روش خواندن هر کتابی متفاوت است . در یک دوره تندخوانی ، غیر از اینکه سرعت مطالعه شما بیشتر می شود ، شما با روش مطالعه برای امتحان ، روش مطالعه کتابهای عمومی و حتی روش مطالعه برای کتابهای تخصصی آشنا می شوید . فقط تندخواندن مطرح نیست . درست خواندن و رعایت استانداردهای مطالعه مهمتر است

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute